ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA MAŁEGO BOHATERA

Celem akcji ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA MAŁEGO BOHATERA jest obdarowanie prezentami dzieci z chorobami nerek. Ci mali pacjenci udowadniają, że mimo dializ, częstych wizyt w szpitalu, każdego dnia pokonują strach i ból i uczą nas jak się uśmiechać. To nasi Mali Bohaterzy. Do Akcji zgłaszać należy dzieci ze zdiagnozowaną chorobą nerek. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub inny opiekun prawny dziecka. Zgłoszenie ma charakter dobrowolny.

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres Fundacji: os. Stare Żegrze 14/20, 61-249 Poznań lub zeskanowany formularz na adres biuro@fundacjadlanerek.pl w temacie wiadomości wpisując „Zgłoszenie do akcji”.

FORMULARZ (WORD)

FORMULARZ (PDF)