Dzień transplantacji

Ogólnopolski dzień transplantacji

Dzień transplantacji

26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski dzień transplantacji. W tym dniu, w roku 1966 wykonano w Polsce pierwszy przeszczep nerki. 56 lat i ponad 33 tysiące przeszczepów później, przypominamy jak istotne dla społeczeństwa jest dawstwo narządów.

Każdy z nas może podarować po śmierci życie co najmniej sześciu osobom.  W 2021 roku pobrano 1274 narządy od 396 dawców zmarłych. Czy to dużo? Na krajowej liście osób oczekujących na przeszczep aktywnych jest około 4800 osób, z czego 3000 to osoby czekające na przeszczep rogówki oka.

W świetle prawa w Polsce, potencjalnym dawcą jest każdy z nas, dopóki nie ma do tego przeciwwskazań medycznych lub nie wyrazi sprzeciwu (Centralny Rejestr Sprzeciwów). W praktyce, zdarza się, że po śmierci rodzina nie wyraża zgody na pobranie narządów od zmarłego. Lekarze mają wówczas związane ręce — nie chcą bowiem działać wbrew woli bliskich. Jeśli chcesz zostać dawcą, warto porozmawiać o tym z rodziną. Możesz również mieć przy sobie wypełnione oświadczenie woli, które stanowi nieformalną zgodę na pobranie organów po śmierci.